Podlaskie Spotkania Endokrynologiczne i Diabetologiczne 

Białystok, 15-16 marca 2019

Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Naukowe, Wydziału Nauk o Zdrowiu,

ul. Szpitalna 37/15-001, 15-295 Białystok

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Maria Górska

prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

dr hab. n. med. Anna Popławska-Kita

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

15.03.2019      DZIEŃ ENDOKRYNOLOGICZNY

 

14.00-14.10        Powitanie, otwarcie konferencji

 prof. Maria Górska, prof. Adam Krętowski

 

14.10-15.40        Sesja I

Przewodniczący: dr. hab. Anna Popławska-Kita, dr Helena Jastrzębska

 

14.10-14.30        Rekomendacje diagnostyki i leczenia raka zróżnicowanego tarczycy

 dr hab. Anna Popławska-Kita

14.30-14.50        Trudne przypadki raka zróżnicowanego tarczycy

 dr Katarzyna Siewko

14.50-15.10        Zaskakujące przerzuty raka tarczycy                                                                          .

                               lek. Marta Wielogórska

15.10-15.30        Postępowanie w przełomie tarczycowym, konfrontacja własnych doświadczeń i nowych rekomendacji

 dr Helena Jastrzębska

15.30-15.40        Dyskusja

 

15.40-16.00        Przerwa na kawę

 

16.00-17.50        Sesja II

 Przewodniczący: prof. Janusz Myśliwiec,  prof. Waldemar Misiorowski

 

16.00-16.20        Nowoczesna diagnostyka izotopowa w chorobach endokrynologicznych

 prof. Janusz Myśliwiec

16.20-16.40        Neuroendokrynne guzy trzustki- diagnostyka i leczenie  

 dr hab. Agnieszka Adamska

16.40-17.00        Witamina D3 - luksus czy konieczność?

                          prof. Waldemar Misiorowski

                          Grant edukacyjny Lek-AM

17.00-17.20       Najnowsze wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego

dr Karolina Hoffmann

17.20-17.40        Rodzinne występowanie Zespołu MEN 2A - pcheochromocytoma i co jeszcze?

 lek. Marta Stępniewska 

17.40-17.50       Dyskusja

 

17.50-18.10        Przerwa na kawę

 

18.10-18.50        Sesja III

  Wykłady ekspertów: Analogi somatostatyny

18.10-18.30        Rola analogów somatostatyny w kontroli biochemicznej akromegalii

                               prof. Marek Bolanowski

Wykład sponsorowany Novartis

18.30-18.50        Od czego zależy wybór analogu somatostatyny w leczeniu akromegalii

                               dr hab. Przemysław Witek

Grant edukacyjny IPSEN

18.50                     Podsumowanie i zakończenie

  prof. Maria Górska, prof. Adam Krętowski

 

 

16.03.2019      DZIEŃ DIABETOLOGICZNY

 

9.00-10.30           Sesja IV

 Przewodniczący: prof. Adam Krętowski, prof. Irina Kowalska

 

9.00-9.20             Nowe zalecenia ADA/EASD 

  prof. Adam Krętowski               

9:20-9:40             Nowoczesna insulinoterapia wg.  zaleceń ADA/EASD

                               dr. hab. Marianna Bąk

                               Grant edukacyjny Novo Nordisk             

9.40-10.00           Co nowego w rekomendacjach PTD 2019

  prof. Irina Kowalska   

10.00-10.20        "Dieta internetowa" a leczenie dietetyczne w zaburzeniach węglowodanowych i otyłości

 dr  Edyta Adamska

10.20-10.30        Dyskusja

 

10.30-10.50        Przerwa na kawę

 

10.50-12.40        Sesja V  

Przewodniczący: prof. Małgorzata Szelachowska, dr. hab. Beata  Matyjaszek-Matuszek

 

10.50-11.10        Analogi GLP-1 w badaniach klinicznych i praktyce lekarskiej 

 prof. Małgorzata Szelachowska            

 Grant edukacyjny Astra Zeneca

11.10-11.30        Dlaczego Liraglutyd ?

                                dr hab. Anna Popławska-Kita

 Grant edukacyjny Novo Nordisk

11.30-11.50         Inhibitory SGLT2 w prewencji sercowo-naczyniowej - miejsce empagliflozyny w nowych zaleceniach ADA/EASD i PTD

                               prof. Irina Kowalska

 Grant edukacyjny Boehringer Ingelheim

11.50-12.10        Flozyny- fakty i mity  

 dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek

 Grant edukacyjny Astra Zeneca

12.10-12.30        Myśląc o nerkach

 prof. Michał Holecki

 Grant edukacyjny Berlin Chemie

12.30-12.40        Dyskusja

 

12.40-13.00        Przerwa na kawę

                               

13.00-14.25        Sesja VI  

Przewodniczący: prof. Maria Górska, prof. Barbara Głowińska-Olszewska

 

13.00-13.15        Skuteczne uproszenie terapii cukrzycy typu 2 dzięki nowoczesnym lekom złożonym

                               dr. hab. Agnieszka Adamska

 Grant edukacyjny MSD

13.15-13.35        Jak śniadanie spożywane w porze obiadu koreluje z rozwojem cukrzycy typu 2

 prof. Maria Górska

 Grant edukacyjny Merck

13.35-13.55        Otyłość- narastający problem w cukrzycy t.1 u dzieci, nastolatków i dorosłych 

 prof. Barbara Głowińska-Olszewska                   

13.55-14.15        Neuropatia cukrzycowa. Rola kwasu alfa liponowego w leczeniu.   

 prof. Małgorzata Szelachowska            

 Grant edukacyjny Woerwag Pharma

14.15-14.25        Dyskusja

 

14.25-14.30        Zakończenie

 prof. Adam Krętowski

14.30                     Lunch

 

W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40