Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Maria Górska

prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska

dr hab. n. med. Anna Popławska - Kita

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

03.04.2020 DZIEŃ I DIABETOLOGICZNY

 

13:00-13:10

Oficjalne otwarcie Konferencji

prof. Maria Górska,

prof. Adam Krętowski

13:10-13:30

Wykład Inauguracyjny

Podostre zapalenie tarczycy - choroba o 1000 twarzach

prof. Marek Ruchała, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

13:30-15:05

SESJA I CUKRZYCA

Przewodniczący:

prof. Irina Kowalska

prof. Adam Krętowski

13:30-13:50

Zalecenia PTD 2020 - co nowego?

prof. Irina Kowalska

13:50-14:10

Prewencja i terapia zaburzeń metabolicznych - wysiłek fizyczny i dieta

prof. Adam Krętowski           

14:10-14:30

Wieloośrodkowy test screeningowy wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 w rodzinach obciążonych tym schorzeniem - założenia, cele i wstępne wyniki

prof. Artur Bossowski

14:30-14:50

Leczenie pompowe w oparciu o ciągłe systemu monitorowania glikemii - aspekty praktyczne

prof. Barbara Głowińska

14:50-15:05

Dyskusja

15:05-15:25

Przerwa

15:25-17:00

SESJA II POWIKŁANIA CUKRZYCY

Przewodniczący w trakcie ustaleń

15:25-15:45

Leczenie chorób sercowo-naczyniowych w cukrzycy

prof. Bożena Sobkowicz

15:45-16:05

Nefropatia cukrzycowa

dr hab. Tomasz Hryszko

16:05-16:25

Impotencja w cukrzycy

prof. Józef Haczyński

16:25-16:45

Wzloty i upadki w leczeniu stopy cukrzycowej

dr Rafał Maciulewski

16:45-17:00

Dyskusja

17:00-17:20

Przerwa

17:20-19:10

SESJA III FARMAKOTERAPIA CUKRZYCY

17:20-17:50

Skuteczność + proste podanie = sukces terapeutyczny

prof. Irina Kowalska

Wykład sponsorowany Lilly

17:50-18:10

Niewydolność serca u pacjenta z cukrzycą. Pozycja dapagliflozyny w świetle najnowszych doniesień klinicznych.

Wykładowca w trakcie ustaleń

Wykład sponsorowany Astra Zeneca

18:10-18:30

Wykład sponsorowany firmy Novonordisk

18:30-18:50

Wykład sponsorowany Boehringer Ingelheim

18:50-19:10

Od stanu przedcukrzycowego do powikłań cukrzycy

dr n. med. Beata Mrozikiewicz- Rakowska

Wykład sponsorowany Woerwag Pharma

 

 

04.04.2020 DZIEŃ II ENDOKRYNOLOGICZNY

 

9:00-10:45

SESJA IV FASCYNUJĄCE ENDOKRYNOPATIE

Przewodniczący:

prof. Maria Górska

prof. Wojciech Zgliczyński

9:00-9:20

Zaburzenia endokrynologiczne u pacjentów onkologicznych

prof. Maria Górska

9:20-9:50

Rejestr akromegalii

prof. Wojciech Zgliczyński

9:50-10:10

Pierwotna i wtórna nadczynność przytarczyc

Dr Katarzyna Siewko

10:10-10:30

Obrazowanie przytarczyc

prof. Janusz Myśliwiec

10:30-10:45

Dyskusja

10:45-11:05

Przerwa

11:05-12:40

SESJA V CHOROBY TARCZYCY

Przewodniczący:

prof. Małgorzata Szelachowska

11:05-11:25

Pułapki diagnostyczne w chorobach tarczycy

dr Helena Jastrzębska

Wykład sponsorowany firmy Merck

11:25-11:45

Poporodowe zapalenie tarczycy

prof. Małgorzata Szelachowska

11:45-12:05

Mikrobiota w chorobach tarczycy

prof. Aldona Kowalska

12:05-12:25

Choroba guzkowa tarczycy u dzieci w świetle nowych rekomendacji

dr Beata Sawicka

12:25-12:40

Dyskusja

12:40-13:20

Przerwa na lunch

13:20-15:10

SESJA VI OTYŁOŚĆ

Przewodniczący:

dr hab. Anna Popławska-Kita,

dr hab. Piotr Myśliwiec

13:20-13:40

Hipoglikemia - częsty problem kliniczny

dr hab. Agnieszka Adamska

Wykład sponsorowany firmy Bioton

13:40-14:00

Leczenie dietetyczne otyłości

prof. Lucyna Ostrowska

14:00-14:20

Farmakoterapia otyłości

dr hab. Anna Popławska-Kita

14:20-14:40

Leczenie bariatryczne - mity i fakty

dr hab. Piotr Myśliwiec

14:40-15:00

Co endokrynolog powinien wiedzieć o antykoncepcji

dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

15:00-15:10

Dyskusja

15:10

Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40